Video

Demo Image

โรงงานอาหารสัตว์ เจบีเอฟ จำกัด

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ เจบีเอฟ และซีเล็คฟีด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2549

Magazine

 • magazine18
 • cover017
 • cover009
 • cover009
 • cover009
 • cover009
 • cover009
 • cover006
 • cover008
 • cover010
 • cover011
 • livestock698 re
 • livestock698 re
 • livestock692 re
 • swine122 re
 • cover001
 • cover002
 • cover003
 • cover004
 • cover005
 • cover006
 • 004
 • 008
 • 001
 • 006
 • 002
 • 005
 • 003
 • 004
 • 004
 • คณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
 • โรงงานอาหารสัตว์ เจบีเอฟ "คุณภาพดี ราคายุติธรรม"
 • สัมมนาผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีเล็คฟีด สหกรณ์รัตภูมิ จำกัด จ. สงขลา
 • รองรับมาตรฐานสากลสำหรับห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005
 • สัมมนาผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีเล็คฟีด ร้านเอ็นพีการเกษตร จ.อุตรดิตถ์
 • ออกแบบรองรับมาตรฐาน GMP/HACCP
 • กำลังการผลิต 18,000 ตันต่อเดือน
 • ตามรอยพระยุคลบาท งานเกษตรกำแพงแสน 2014
 • cer
  • 08/16 วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   โครงการประชุมสัมนา “ วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

   อ่านต่อ..

  • 06/16 Safety Day 2016

   วันที่ 5 ก.ค. 59 บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม "Safety Day 2016 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

   อ่านต่อ..

  วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการประชุมสัมนา “ วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 14 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตัวแทนบริษัท เจบีเอฟ จำกัดได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้ามาสหกิจที่บริษัท เจบีเอฟ จำกัด

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  วันที่ 5 ก.ค. 59 บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม

  "Safety Day 2016 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานในสถานที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระบบมาตราฐานความปลอดภัยในการทำงาน

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

  001

 • job
 • pig 1

  การเลี้ยงสุกร

  ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เกตรกรรายย่อยดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่าง ถูกต้อง

 • fish 1

  ปลานิล

  ปลานิล (Oreochromis nilotica) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื้อปลามีรสชาติดี ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลานิลกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งการเพาะเลี้ยงปลานิลของไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน ส่วนที่เหลือนั้นเลี้ยงในนาข้าวและร่องสวน

 • cow 1

  การเลี้ยงโคขุน

  ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อจะให้ได้กำไรจะต้องสามารถผลิตลูกโคให้ได้จำนวนมาก เช่น แม่โคสามารถให้ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกโคมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด จึงจะขายได้ราคาดี การที่จะสามารถทำกำไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบหรือวิธีการจัดการเลี้ยงดู

 • duck 1

  การเลี้ยงเป็ดเนื้อ

  การบริโภคเนื้อเป็ดนับว่ามีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อไก่หรือเนื้อสุกร เนื่องจากเนื้อเป็ดมีราคาแพงกว่าและประชาชนโดยทั่วไปไม่นิยมใช้เนื้อเป็ดสดในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน แต่นิยมซื้อในรูปของอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เช่น เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง เป็นต้น ผลผลิตเป็ดเนื้อประมาณร้อยละ 65-70 จำหน่ายภายในประเทศและประมาณร้อยละ 30-35 ส่งออก

HISOY ไฮซอย

vivกากถั่วเหลืองผ่านกระบวนการหมัก ด้วยเชื้อ Lactobacillus spp. และ Candida spp. ผ่านการวิจัย

อ่านต่อ

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด กับการพัฒนาวัตถุดิบแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ตรวจสอบได้ ในราคาที่ย่อมเยา

  โรงงานอาหารสัตว์ เจบีเอฟ บริษัทในเครือบิ๊ค เคมิคอล จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “กากถั่วเหลืองหมัก” (Fermented Soybean Meal) หรือกากถั่วเหลืองผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดีที่สุด มีความปลอดภัย เพื่อผลิตวัตถุดิบแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์ เหมาะสำหรับสัตว์ทุกประเภทและทุกช่วงอายุ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และสัตว์กระเพาะรวม รวมถึงลูกสัตว์ที่ระบบการย่อยอาหารยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่

  กากถั่วเหลือง แม้ว่าจะจัดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีสำหรับสัตว์ มีโปรตีนสูงถึง 44-48% มีกรดอะมิโนสูง โดยเฉพาะไลซีน และอัตราส่วนของกรดอะมิโนใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ แต่มีข้อจำกัดในการใช้ เนื่องจากมีสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะคงเหลืออยู่ และมีโครงสร้างของโภชนะที่ย่อยยาก เช่น โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่โครงสร้างซับซ้อนยากต่อการดูดซึม ดังนั้น บริษัท เจบีเอฟ จำกัด จึงได้มีการพัฒนากากถั่วเหลืองหมัก เพื่อลดข้อจำกัดในการใช้กากถั่วเหลืองดังกล่าว เพื่อให้ได้วัตถุดิบแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์

กากถั่วเหลืองหมักคืออะไร

กากถั่วเหลืองหมัก ผลิตจากกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก (Dehulled Soybean Meal; DHSBM) ซึ่งเป็นกากถั่วเหลืองที่ได้จากกการสกัดน้ำมันของเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกก่อน มีโปรตีน กรดอะมิโนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้สูงกว่ากากถั่วเหลืองธรรมดา 9.4 % โดยมีโปรตีนสูงถึง 49 % แต่อย่างไรก็ตามกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกก็ยังคงเหลือสารจำพวก Oligosaccharide Phytin และส่วนของโภชนะที่ย่อยยากอยู่ ดังนั้นเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะต่างๆ ของกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก จึงได้นำมาผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus spp. และ Candida spp. ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยาของบริษัทฯ และคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดีที่สุด เพื่อผลิตกากถั่วเหลืองหมักที่มีคุณภาพดี และเหมาะสมกับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

กากถั่วเหลืองหมักช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนะอย่างไร

กากถั่วเหลืองกระเทาะเปลือกที่ผ่านกระบวนการหมัก จะมี

• กลิ่นหอม ช่วยกระตุ้นปริมาณการกินได้ของสัตว์

• จุลินทรีย์ Lactobacillus spp. และ Candida spp. ที่ใช้ในการหมักจะ
   - ช่วยทำให้สารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในกากถั่วเหลืองลดลง
   - ช่วยย่อยโครงสร้างโปรตีนที่มีความซับซ้อนให้เป็นเปปไทด์สายสั้นและอยู่ในรูปของกรดอะมิโนอิสระ
   - ช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว รวมถึงมีวิตามินบีมากขึ้น สัตว์จึงสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
   - ให้เอนไซม์ที่มีประโยชน์เป็นผลพลอยได้ ซึ่งช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร เช่น Amylase, Protease, Lipase, Hemi-cellulase, Xylanase, β-Glucanase, Phytase
   - ให้โปรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่ปลอดภัย และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ เชื้อ E.Coli, Salmonella spp. จึงช่วยลดอาการท้องเสียและดีต่อสุขภาพลำไส้

• ประกอบด้วยกรดแลคติก (Lactic acid) ที่มีประโยชน์มากในระบบทางเดินอาหาร เช่น ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร เร่งการดูดซึมของอาหารและการเคลื่อนไปของอาหารในลำไส้ เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนในน้ำนม ลด pH ในระบบทางเดินอาหารและในเซลล์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากและพัฒนาจากบริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ในการคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมต่อกระบวนการผลิต เนื่องจากกลุ่มบริษัทของเรา มีโรงงานที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ได้แก่ โรงงานยาสัตว์ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนด GMP/PICs โรงงานอาหารสัตว์ ภายใต้มาตรฐาน GMP และ HACCP โรงงานพรีมิกซ์ ภายใต้มาตรฐานยุโรป FAMI-QS, GMP, HACCP และ ISO9001 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และเรามีห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ ทั้งเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา นักวิชาการและโภชนศาสตร์สัตว์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงทำให้เรามีศักยภาพและมีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาการผลิตกากถั่วเหลืองหมักคุณภาพดี และเรามีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองหมักให้มีโปรตีนอย่างน้อย 58-60%

คุณภาพที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

   เรามุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ มีการตรวจสอบและมีเอกสารรับรองผลการตรวจสอบ (Certificate Of Analysis : COA) ในทุกล็อตการผลิต สามารถตรวจสอบได้ตามค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน AOAC หรือ USP/BP Pharmacopeia ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ในระดับสากล บริษัท เจบีเอฟ จำกัด และบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ทั้งห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ (Wet Chemical Laboratory) ห้องปฏิบัติการทางเคมี มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ครบถ้วนและทันสมัย เช่น เครื่อง NIR, UHPLC ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Amino acid profile, เครื่อง MP-AES ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ที่เป็นห้อง Clean room Class 100A ระดับเดียวกับการผลิตยาฉีด มี Biological safety cabinet ที่ใช้ในการเตรียมและการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกันการปนเปื้อน อีกทั้งด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการยืนยันและการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด นอกจากนี้ในส่วนของห้องปฏิบัติการ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด กำลังดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ เพื่อรองรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในทุกล็อตการผลิต และทุกผลิตภัณฑ์จากทุกสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงรองรับการบริการรับตรวจตัวอย่างจากภายนอกด้วย ด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

การขยายการผลิต

  บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ก่อสร้างโรงงานผลิตกากถั่วเหลืองหมักขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ด้วยงบประมาณกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งพร้อมดำเนินการผลิตภายในเดือนเมษายนนี้ กำลังการผลิตรวม 2,500 ตันต่อเดือน และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตันต่อเดือน ภายในเดือนตุลาคม ปี 2558 เพื่อรองรับเป้ายอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ 5,000 ล้านบาท ในปี 2558 นี้ โดยแบ่งเป็นยอดขายจากสายธุรกิจยาสัตว์ 1,500 ล้านบาท และจากสารธุรกิจอาหารสัตว์และวัตถุดิบราว 3,000 – 3,500 ล้านบาท

เป้าหมายของเรา ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการผลิตกากถั่วหลืองหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่เป้าหมายของเราคือการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับกากถั่วเหลืองหมักคุณภาพสูง เป็นมาตรฐานที่จับต้องได้ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการของเราเองในทุกล็อตการผลิต
“เพื่อให้เกษตรกรทุกระดับสามารถใช้กากถั่วเหลืองหมักที่มีคุณภาพ มีโปรตีนและคุณค่าทางโภชนะสูง ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสม ตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม”
คุณทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการ กล่าว

logo haccp

logo iso9001

logo gmp

Iconพร้อมบริการจัดส่ง
ภายใน 24 ชม.
Iconยินดีให้บริการโดย
ทีมงานมืออาชีพ
Iconถุงบรรจุภัณฑ์ สวยงาม
ทนทานแข็งแรง กันความชื้น
Iconได้มาตราฐาน สะอาด ปลอดภัย
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ